Storno podmínky

F.Annulering.


F.1. Bij onverhoopt niet in staat zijn tot nakoming van de Bed and
Breakfast-overeenkomst, dient daarvan zo spoedig mogelijk
melding gemaakt te worden bij de beheerder, opdat de
vrijgevallen B&B kamer(s) alsnog aan derden
kan/kunnen worden aangeboden.
F.2. Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de
beheerder. Deze vergoeding bestaat uit
I Bij annulering minder dan vier weken, maar meer dan twee
weken voor geboekte aankomstdatum: 25% van de
overeengekomen prijs.
II Bij annulering minder dan 14 dagen, maar meer dan 1 dag voor
geboekte aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
III Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van
de overeengekomen prijs.
IV Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Annuleringskosten bent u ook verschuldigd wanneer u niet komt
opdagen (No Show).
F.3.Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds
betaalde bedrag (indien van toepassing),dient de annulering
schriftelijk (per post of mailbericht) te worden gemeld aan Erbuca
Bed and Breakfast.


NB:De beheerder houdt zich het recht voor de reservering zonder
opgaaf van redenen in te trekken